Menu

Darujte nám 2%

Zamestnanci

  1. Do 15.2.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vypočítané 2% z Vašej zaplatenej dane je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať (musí byť minimálne 3 €).
  3. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
  4. Obe tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov ZČ

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

SZČO

  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítané 2% z dane z príjmov fyzickej osoby je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať (minimálne 3 €).
  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené polia na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. oddiel priznania, typ B XII. oddiel priznania).

Údaje, ktoré je potrebné do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno / názov: Folklórna skupina RASLAVIČAN
z Raslavíc o.z.
Sídlo : Dujavská 225/3, 08641 Raslavice
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO): 52102122

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Tlačivá SZČO A

Daňové priznanie A r. 2019

Potvrdenie o podaní daňového priznania A

Tlačivá SZČO B

Daňové priznanie B r. 2019

Potvrdenie o podaní daňového priznania B

Právnické osoby

  1. Vypočítané 2% z dane z príjmov právnickej osoby  je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať.
  2. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému najmenej 8 €).
  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú uvedené polia na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov * (IV. časť priznania).

Údaje, ktoré je potrebné do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno / názov: Folklórna skupina RASLAVIČAN
z Raslavíc o.z.
Sídlo : Dujavská 225/3, 08641 Raslavice
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO): 52102122

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Daňové priznanie r. 2019

Potvrdenie o podaní daňového priznania

*ak ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.