Menu

Svadobné fragmenty

Svadobné fragmenty Raslavičan prezentujú tradičné, folklórne, svadobné obrady spojené s prerodom dievčaťa – nevesty do stavu ženy – manželky.

Naša ponuka:
– “ Neveľo nas idze“ (úvodné blahoželanie)
– “ Skadzi pavička ľecela“ ( sviečkový tanec – rozlúčka nevesty so slobodnými dievčatami)
– „Pitam še ce po perši raz“ (snímanie nevestinho venca našim starším družbom)
– “ Fľaškovi tanec“ ( tanec všetkých družbov na svadbe s nevestiným vencom)
– “ Kedz ce budu čepic“ ( čepčenie )
– “ Kosatka, kosatka“ ( krátky tanec so začepčenou nevestou)
– “ Redovi še začina“ ( začiatok redového tanca)

Vyššie uvedenú ponuku je možné po dohode s objednávajúcim pozmeniť podľa požiadaviek.

Kontakt:

Ing.Martina Konturová

+421917736517

svadobnefragmenty@gmail.com